HC projects Klantenportaal Contact Diensten

ARBEIDSVEILIGHEID

 • Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving
 • Begeleiding op projectbasis en in regie
 • Begeleiding en ondersteuning van de interne preventieadviseur
 • Periodieke bedrijfsrondgang met hieraan gekoppeld een actieplan
 • Ondersteuning of vervanging van de interne preventieadviseur voor korte en langdurige opdrachten
 • Bereikbaarheid 24 uur op 7
 • Opmaak risicoanalyse
 • Opstellen procedures (vb: werkinstructies, alcoholmisbruik, werken met derden, ...)
 • Implementatie veiligheidsbeleid
 • Toolboxmeetings op niveau van het bedrijf
 • ATEX (opmaak zoneringsdossiers, zoneringsplannen, explosieveiligheidsdocument)
 • Advisering persoonlijke beschermingsmiddelen, aankoopbeleid,...
 • Ergonomische werkpostanalyse en werkpostaanpassingen
 • Opzetten en implementatie VCA, ISO

Levering persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.

© All rights reserved