HC projects Klantenportaal Contact Diensten

BRANDVEILIGHEID

 • Opmaak intern noodplan
 • Opmaak evacuatieplannen
 • Opmaak brandinterventiedossier
 • Organisatie evacuatieoefeningen
 • Levering van draagbare, verrijdbare en vaste blusmiddelen zoals:
  • Poederblustoestellen
  • Schuimblustoestellen
  • Koolzuurblustoestellen
  • Haspels
  • Hydranten
  • Automatische blusinstallaties
  • Blusdekens
 • Plaatsing van bovengenoemde blusmiddelen
 • Periodieke controle en onderhoud van blusmiddelen
 • Rookmelders
 • Gasdetectie
 • Branddetectiesystemen, al dan niet gekoppeld aan een inbraakalarm, periodieke controle
 • Brandwerende deuren
 • Evacuatieladders en trappen
 • Opleiding gebruik van blusmiddelen
 • Beoordeling bouwplannen volgens KB brand en bijlagen

© All rights reserved